Telefon
WhatsApp
İnstagram
Tüm Tekirdağ'a Asansör Aylık Bakım Hizmeti Veriyoruz.

Asansör Aksamı

Asansör kuyu ölçüleri, Makine-motoru, rayları, kabini...Komple asansörün aksamı hakkında bilgi ve standartlar...

ASANSÖRÜN MEKANİK DONANIMI -1-

Asansör Kuyusu (Boşluğu)

Asansör kuyusu (Şekil 3.1) asansör hızı ve kabin boyutlarına göre dizayn edilen ve kabin ile karşı ağırlığın veya pistonun düşey doğrultu boyunca içinde hareket ettiği, etrafı yanmaya karşı dayanıklı duvarlarla çevrilmiş olan boşluktur. Kabinin en son duraklarda bulunma durumuna göre, üstte ve altta belirli miktarlarda emniyet boşlukları vardır. Bu mesafeler, asansör hızı arttıkça hıza bağlı olarak artar. Burada amaç olağan dışı bir durumda asansörün durmasını güvenli bir şekilde sağlayacak ve asansörün içinde, üzerinde veya altında bulunabilecek bir insanı koruyacak mesafeyi sağlamaktır.

· Asansör boşluğu duvarları tabandan tavana kadar tuğla, beton perde, çelik konstrüksiyon ile yapılmış olmalıdır. Yanıcı madde olmamalıdır.

· Kuyunun alt kısmında, tampon, kılavuz ray kaideleri ve drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır. Kuyuda su sızıntısı olmamalıdır.

· Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı raylar, dengesiz yükler, tamponlar vb. kaynaklı yüklere dayanabilecek yapıda olmalıdır.

· Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa, bu kapı açıldığında sistem çalışması kesilecek şekilde dizayn edilmelidir.

· Asansör boşluğu sadece asansör için kullanılmalıdır. CE kapsamında asansör kuyusunun incelenmesi 

Kuyu tavanı aşağıdaki özellik ve şartlarda olmalıdır (Şekil 3.2 - Karşı ağırlık tamponu tam kapalı vaziyette iken) :

· Ray uzunluğu en az (0,1 h) m daha hareket mesafesine izin vermelidir. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.1a) (i)

· Kabin üstündeki durma alanından kuyu tavanının en alt kısımlarına olan boyut en az (1,0 h) m olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.1.b) (ii)

· Tavanın en alt kısımları (aşağıdaki (iv) de belirtilenler hariç) ile kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan serbest düşey mesafe en az (0,3 h) m olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.1.c.1) (iii)

· Kuyu tavanının en alçak kısmı ve kılavuz paten veya makaraların, halat bağlantılarının veya kabin üstü siperinin veya düşey hareket eden sürmeli kapı parçalarının en yüksek kısmına olan serbest düşey mesafe en az (0,1 h) m olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.1.c.2) (iv)

· Kabin üzerinde 0,5m x 0,6m x 0,8m’lik bir dikdörtgen bloğu alabilecek yeterli boşluk bulunmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.1.d) Şekil 3.2 Üst emniyet mesafeleriKutu zemini kabin tampona tam oturmuş ve tampon kapalı vaziyette aşağıdaki özellik ve şartları sağlamalıdır (Şekil 3.3) :

· Kabin tam kapalı tampon üstünde otururken ağırlık rayı uzunluğunun en az (0,1 h) m hareket mesafesine izin vermelidir. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.1.2)

· Kabinin altında, yüzeylerinden biri üstünde duran 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m ’lik dikdörtgen bloğu alacak yeterli boşluk bulunmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.3.3.a) (i)

· Kuyu tabanı ve kabinin en alçak kısmı arasında (aşağıda (iii) deki alan hariç) en az 0,5 m bir serbest düşey mesafe olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.3.3.b) (ii)

· (1) Kabin eteği veya düşey hareket eden sürmeli kapı ve bitişik duvarlar, (2) kabinin en alt kısmı ve kılavuz raylar arasında 0,15 m yatay mesafede 0,1 m ’den az olmayan bir serbest düşey mesafe olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.3.3.b) (iii)

· Yukarıda (iii)’de belirtilenler haricinde, kuyu dibindeki en yüksek parçalar ile kabinin en alt kısmı arasında en az 0,3m serbest düşey mesafe olmalıdır. (TS EN 81–1/81–2 Madde 5.7.3.3.c) (iv)